Tribuna/الفرق/TP Ho Chi Minh
Hồ Chí Minhالخامس لكرة القدمCoach: VũStadium: Sân vận động Thống Nhất (Thong Nhat Stadium) (20000)

المباريات

الخامس لكرة القدم. Friday, 11 August, 2023
We are waiting for news...
There will be many interesting things here soon!