نادي ريال سولت ليك  Table

نادي ريال سولت ليك Table

المجموع
في أرضه
خارج أرضه
L5: Last 5MP: Match PlayedW: WinsD: DrawsL: LossesGD: Goal DifferenceGF: Goals ForGA: Goals AgainstP: Points