سابادل 2012/2013 المباريات

سابادل 2012/2013 المباريات

LaLiga 2. Saturday, 8 June, 2013
LaLiga 2. Saturday, 1 June, 2013
LaLiga 2. Sunday, 26 May, 2013
LaLiga 2. Sunday, 19 May, 2013
LaLiga 2. Saturday, 11 May, 2013
LaLiga 2. Sunday, 5 May, 2013
LaLiga 2. Friday, 26 April, 2013
LaLiga 2. Friday, 19 April, 2013
LaLiga 2. Sunday, 14 April, 2013
LaLiga 2. Sunday, 7 April, 2013
LaLiga 2. Saturday, 30 March, 2013
LaLiga 2. Sunday, 24 March, 2013
LaLiga 2. Sunday, 17 March, 2013
LaLiga 2. Saturday, 9 March, 2013
LaLiga 2. Sunday, 3 March, 2013
LaLiga 2. Sunday, 24 February, 2013
LaLiga 2. Saturday, 16 February, 2013
LaLiga 2. Friday, 8 February, 2013
LaLiga 2. Saturday, 2 February, 2013
LaLiga 2. Friday, 25 January, 2013
LaLiga 2. Saturday, 19 January, 2013
LaLiga 2. Sunday, 13 January, 2013
LaLiga 2. Sunday, 6 January, 2013
LaLiga 2. Saturday, 22 December, 2012
LaLiga 2. Sunday, 16 December, 2012
LaLiga 2. Saturday, 8 December, 2012
LaLiga 2. Sunday, 2 December, 2012
LaLiga 2. Saturday, 24 November, 2012
LaLiga 2. Sunday, 18 November, 2012
LaLiga 2. Saturday, 10 November, 2012
LaLiga 2. Sunday, 4 November, 2012
LaLiga 2. Saturday, 27 October, 2012
LaLiga 2. Sunday, 21 October, 2012
LaLiga 2. Sunday, 14 October, 2012
LaLiga 2. Saturday, 6 October, 2012
LaLiga 2. Saturday, 29 September, 2012
LaLiga 2. Saturday, 22 September, 2012
LaLiga 2. Friday, 14 September, 2012
LaLiga 2. Saturday, 8 September, 2012
LaLiga 2. Sunday, 2 September, 2012
LaLiga 2. Saturday, 25 August, 2012
LaLiga 2. Saturday, 18 August, 2012