Tribuna/أندية/سارتيد سميديريفو
Smederevoالملعب: Sportski Kompleks FK Smederevo (16656)

حول الفريق

تاريخ التأسيس: 1924