Hoàng Đức Nguyễn المسيرة المهنية

Hoàng Đức Nguyễn المسيرة المهنية

№28 - Midfielder

المسيرة المهنية

النادي
دولي
الموسم
MP
G
A
2022/2023
11
2
0
2021/2022
29
6
3
2020/2021
19
2
0
2019/2020
17
2
0
2018/2019
23
1
0
2015/2016
0
0
0
المجموع
99
13
3