Tribuna/Premjer-Liga/FC Nizhny Novgorod
Nizhny NovgorodPremjer-LigaTrainer: IlicKapitän: NigmatullinStadion: Stadion Nizhny Novgorod (44899)