TP Ho Chi Minh Squad

TP Ho Chi Minh Squad

Squad

GOALKEEPERS
MP
CS
GC
Nguyễn Thanh Tuấn
Age: 33
0
0
0
Phạm Văn Cường
Age: 32
0
0
0
Bùi Tiến Dũng
Age: 25
0
0
0
DEFENDERS
MP
G
A
Nguyễn Tăng Tiến
Age: 28
0
0
0
Thân Thành Tín
Age: 29
0
0
0
Ngô Tùng Quốc
Age: 24
0
0
0
Phạm Hoàng Lâm
Age: 29
0
0
0
Trần Đình Bảo
Age: 25
0
0
0
Văn Đức Bùi
Age: 25
0
0
0
Sầm Ngọc Đức
Age: 30
0
0
0
Trần Đình Khương
Age: 26
0
0
0
MIDFIELDERS
MP
G
A
Võ Huy Toàn
Age: 29
0
0
0
Trần Thanh Bình
Age: 28
0
0
0
Lee Nguyen
Age: 35
0
0
0
Age: 24
0
0
0
Trọng Long Nguyễn
Age: 22
0
0
0
Vũ Quang Nam
Age: 29
0
0
0
Ngô Hoàng Thịnh
Age: 30
0
0
0
Age: 24
0
0
0
Lê Sỹ Minh
Age: 29
0
0
0
Phan Thanh Hậu
Age: 25
0
0
0
Võ Ngọc Tỉnh
Age: 24
0
0
0
Nguyễn Đoàn Duy Anh
Age: 27
0
0
0
Age: 24
0
0
0
Đỗ Văn Thuận
Age: 30
0
0
0
Phạm Trùm Tỉnh
Age: 27
0
0
0
FORWARDS
MP
G
A
Nguyễn Công Thành
Age: 24
0
0
0
Lâm Ti Phông
Age: 26
0
0
0
Hồ Tuấn Tài
Age: 27
0
0
0
Mauricio
Age: 29
0
0
0
João Paulo
Age: 25
0
0
0
Samson Kayode Olaleye
Age: 33
0
0
0
Patrick
Age: 31
0
0
0
Junior Barros
Age: 29
0
0
0