Phu Dong Squad

Squad

GOALKEEPERS
MP
CS
GC
Dương Văn Cường
Age: 23
0
0
0
Lê Quang Đại
Age: 29
0
0
0
DEFENDERS
MP
G
A
Văn Hùng Lương
Age: 22
0
0
0
Minh Chiến Trần
Age: 21
0
0
0
Huu Tuan Nguyen
Age: 23
0
0
0
Ngô Đức Huy
Age: 22
0
0
0
Phạm Văn Quý
Age: 32
0
0
0
Age: 20
0
0
0
Đình Thắng Trần
Age: 33
0
0
0
Đình Huyên Nguyễn
Age: 21
0
0
0
Age: 21
0
0
0
MIDFIELDERS
MP
G
A
Mạch Ngọc Hà
Age: 21
0
0
0
Phạm Hồng Sơn
Age: 24
0
0
0
Vương Quốc Trung
Age: 32
0
0
0
Tuấn Hiệp Nguyễn
Age: 32
0
0
0
Trần Đức Trung
Age: 30
0
0
0
Văn Tuấn Ma
Age: 28
0
0
0
Age: 19
0
0
0
Age: 30
0
0
0
Vu Viet Trieu
Age: 26
0
0
0
FORWARDS
MP
G
A
Nguyễn Đức Anh Quốc
Age: 30
0
0
0
Age: 23
0
0
0