Nha TrangV-LeagueCoach: VõStadium: Sân vận động 19 tháng 8 (Nha Trang Stadium) (25000)