TP Ho Chi Minh Plantilla

TP Ho Chi Minh Plantilla

Plantilla

PORTEROS
PJ
CS
GC
Bui Tien Dung II
Edad: 25
0
0
0
Phạm Văn Cường
Edad: 32
0
0
0
Nguyễn Thanh Tuấn
Edad: 33
0
0
0
DEFENSAS
PJ
G
A
Thân Thành Tín
Edad: 29
0
0
0
Trần Đình Khương
Edad: 26
0
0
0
Ngô Tùng Quốc
Edad: 24
0
0
0
Phạm Hoàng Lâm
Edad: 29
0
0
0
Trần Đình Bảo
Edad: 25
0
0
0
Văn Đức Bùi
Edad: 25
0
0
0
Sầm Ngọc Đức
Edad: 30
0
0
0
Nguyễn Tăng Tiến
Edad: 28
0
0
0
CENTROCAMPISTAS
PJ
G
A
Võ Ngọc Tỉnh
Edad: 24
0
0
0
Trung Phong Phù
Edad: 24
0
0
0
Nguyễn Đoàn Duy Anh
Edad: 27
0
0
0
Đỗ Văn Thuận
Edad: 30
0
0
0
Lee Nguyen
Edad: 35
0
0
0
Lê Sỹ Minh
Edad: 29
0
0
0
Phạm Trùm Tỉnh
Edad: 27
0
0
0
Huy Tín Lê Quyền
Edad: 24
0
0
0
Trần Thanh Bình
Edad: 28
0
0
0
Ngô Hoàng Thịnh
Edad: 30
0
0
0
Phan Thanh Hậu
Edad: 25
0
0
0
Văn Kiên Chu
Edad: 24
0
0
0
Võ Huy Toàn
Edad: 29
0
0
0
Trọng Long Nguyễn
Edad: 22
0
0
0
Vũ Quang Nam
Edad: 29
0
0
0
DELANTEROS
PJ
G
A
Mauricio
Edad: 29
0
0
0
Lâm Ti Phông
Edad: 26
0
0
0
Samson Kayode Olaleye
Edad: 33
0
0
0
Patrick
Edad: 31
0
0
0
João Paulo
Edad: 25
0
0
0
Junior Barros
Edad: 29
0
0
0
Hồ Tuấn Tài
Edad: 27
0
0
0
Nguyễn Công Thành
Edad: 24
0
0
0