Becamex Binh Duong Equipe

Becamex Binh Duong Equipe

Equipe

GARDIENS DE BUT
MJ
CS
GC
Văn Bin Nguyễn Huỳnh
Âge: 20
0
0
0
Nguyễn Sơn Hải
Âge: 28
0
0
0
Trần Đức Cường
Âge: 37
0
0
0
Phan Tuấn Vũ
Âge: 29
0
0
0
DÉFENSEURS
MJ
B
PD
Nguyễn Hùng Thiện Đức
Âge: 22
0
0
0
Nguyễn Thanh Thảo
Âge: 27
0
0
0
Văn Quý Nguyễn
Âge: 25
0
0
0
Nguyễn Trung Tín
Âge: 30
0
0
0
Lê Văn Sơn
Âge: 25
0
0
0
Lê Văn Đại
Âge: 26
0
0
0
Guy Olivier N'Diaye
Âge: 28
0
0
0
Nguyễn Thanh Long
Âge: 29
0
0
0
Đào Tấn Lộc
Âge: 23
0
0
0
MILLIEUX DE TERRAIN
MJ
B
PD
Tự Nhân Lưu
Âge: 20
0
0
0
Nguyễn Trọng Huy
Âge: 25
0
0
0
Đoàn Tuấn Cảnh
Âge: 24
0
0
0
Trần Hoàng Phương
Âge: 28
0
0
0
Nguyễn Đoàn Trung Nhân
Âge: 24
0
0
0
Nguyễn Anh Tài
Âge: 26
0
0
0
Tống Anh Tỷ
Âge: 25
0
0
0
Tô Văn Vũ
Âge: 28
0
0
0
Hoàng Bảo Trần
Âge: 21
0
0
0
Dawda Ceesay
Âge: 29
0
0
0
Ali Rabo
Âge: 36
0
0
0
Nguyễn Đoàn Trung Nhân
Âge: 24
0
0
0
Trương Dũ Đạt
Âge: 25
0
0
0
Trần Duy Khánh
Âge: 25
0
0
0
ATTAQUANTS
MJ
B
PD
Victor Mansaray
Âge: 25
0
0
0
Nguyen Tien Linh
Âge: 24
0
0
0
Vĩ Hào Bùi
Âge: 19
0
0
0
Ngô Hồng Phước
Âge: 24
0
0
0
Hồ Sỹ Giáp
Âge: 28
0
0
0
Trung Hậu
Âge: 19
0
0
0
Pape Faye
Âge: 35
0
0
0
Nguyễn Trần Việt Cường
Âge: 21
0
0
0