Hoàng Hùng Cao Trần Carriera

Hoàng Hùng Cao Trần Carriera

№20 - Defender

Carriera

Club
Nazionale
Stagione
PG
G
A
2022/2023
2
0
0
2021/2022
15
0
0
2020/2021
2
0
0
TOTALE
19
0
0