V-LeagueEntraîneur: PölkingStade: Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) (22500)