Tribuna/Liga 1 Moldova/Slobozia Mare
Slobozia MareLiga 1 MoldovaStadio: Stadionul Slobozia Mare (2000)