Tribuna/Liga Segunda/Nyva Ternopil
TernopilLiga SegundaEntrenador: StakhivEstadio: Stadion Mis'kyj (15150)