Phu Dong Equipe

Equipe

GARDIENS DE BUT
MJ
CS
GC
Dương Văn Cường
Âge: 23
0
0
0
Lê Quang Đại
Âge: 29
0
0
0
DÉFENSEURS
MJ
B
PD
Ngô Đức Huy
Âge: 22
0
0
0
Đình Thắng Trần
Âge: 33
0
0
0
Minh Chiến Trần
Âge: 21
0
0
0
Tiến Long
Âge: 20
0
0
0
Văn Hùng Lương
Âge: 22
0
0
0
Phạm Văn Quý
Âge: 32
0
0
0
Đình Huyên Nguyễn
Âge: 21
0
0
0
Huu Tuan Nguyen
Âge: 23
0
0
0
Khắc Lương Hồ
Âge: 21
0
0
0
MILLIEUX DE TERRAIN
MJ
B
PD
Vu Viet Trieu
Âge: 26
0
0
0
Tuấn Hiệp Nguyễn
Âge: 32
0
0
0
Vương Quốc Trung
Âge: 32
0
0
0
Trần Đức Trung
Âge: 30
0
0
0
Văn Tuấn Ma
Âge: 28
0
0
0
Thành Tài Ngô
Âge: 19
0
0
0
Vincent Trong Tri Guyenne
Âge: 30
0
0
0
Mạch Ngọc Hà
Âge: 21
0
0
0
Phạm Hồng Sơn
Âge: 24
0
0
0
ATTAQUANTS
MJ
B
PD
Tiến Anh Trần
Âge: 23
0
0
0
Nguyễn Đức Anh Quốc
Âge: 30
0
0
0