Nguyễn Hoàng Đức Carrera

Nguyễn Hoàng Đức Carrera

№28 - Midfielder

Carrera

Temporada
PJ
G
A
2021/2022
4
0
1
2020/2021
19
2
0
2019/2020
17
2
0
2018/2019
23
1
0
2015/2016
0
0
0
TOTAL
63
5
1